News

Wingerd in die Wes-Kaap word swaar getref deur die voortslepende droogte.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf het ʼn uitdagende stadium in die wingerdseisoen bereik vanweë die voortslepende droogte en lae watervoorrade in die Wes-Kaap.

Volgens die bedryfsliggaam Sawis (SA Wynbedryf-Inligting & -Stelsels) voorspel ʼn tweede oesskatting van die Suid-Afrikaanse wyndruiwe-oes in die tweede week van Januarie ʼn nog kleiner druiwe-oes as vorige opnames wat einde November 2017 gedoen is – moontlik die kleinste sedert 2005.

Francois Viljoen, bestuurder van konsultasiediens vir die wynbedryforganisasie, Vinpro, sê die oes-afname tendens wat die afgelope twee maande voorspel word kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die warm en droë weerstoestande vroeg in Desember. “Feitlik geen noemenswaardige reën het in dié periode geval nie en heelwat warm dae (bo 35 ˚C) is aangeteken. Dít, tesame met ʼn gedurige suidoostewind het die waterverbruik van wingerde verhoog.”

Die Wes-Kaap ondervind ʼn voortslepende droogte vir die derde agtereenvolgende seisoen met damvlakke op 26.6% teenoor 41.6% in 2017. Meeste produsente is afhanklik van besproeiingswater uit die verskillende besproeiingskemas wat reeds vanaf vroeg in die 2017-groeiseisoen gerantsoeneer. Waterkwotas is met 50-80% gesny.

“Hierdie beskikbare water is eenvoudig nie genoeg om tans aan die wingerde se behoeftes te voldoen nie,” sê Viljoen. “Dit beteken wingerde begin nou simptome van watertekort wys en korrelgroei neem af. Kleiner korrels beteken ʼn ligter oes met laer sapverhalings wat verder bydra tot laer volumes.”

Reën wat wegbly, watervoorrade wat krimp en warm dae wat voortduur, kan vorentoe verder bydra tot ʼn krimpende 2018-oes.

“Hierdie uitdagende seisoen het wel ‘n negatiewe invloed op produsente se inkomstepotensiaal, maar laer voorraadvlakke en kleiner internasionale oes-opbrengste skep nou ook die geleentheid om ʼn strukturele inkomsteregstelling van momentum te voorsien,” sê besturende direkteur van Vinpro, Rico Basson. “Besighede moet nou fokus op die korrekte verpakking van aanbiedings in pryspuntgesprekke. Geleenthede wat deur hierdie droogtekrisis geskep is, moet ten volle ontgin word sodat dit in die langtermyn tot die produsent se voordeel kan strek.”

Die Olifantsrivier-streek word die ergste geraak deur die droogte en produsente in hierdie streek is slegs 17% van die normale waterkwota uit die Clanwilliam-dam (nou 19.9% vol) deur die loop van die seisoen toegelaat. Die Oranjerivier-streek is tans die enigste wynstreek wat geen watertekort ondervind nie.

As belangrike verskaffer van permanente en seisoenale werk in die landboubedryf, het die droogte ʼn invloed op veral seisoenale werkers aangesien die oesperiode sal verkort met die kleiner oes. Dit kan aanleiding gee tot ‘n groter komponent van werkloosheid en ʼn negatiewe impak op die sosiaal-maatskaplike orde in die onderskeie gemeenskappe hê.

“Tydige optrede en samewerking tussen die plaaslike regerings en ander privaat inisiatiewe is ’n ononderhandelbare realiteit,” sê Basson. “Hoewel hulpbronne beperk mag wees, moet daar gepoog word om proaktief in die onderskeie streke op te tree en ook tussen belangegroepe ten einde optimaal te handel.”

“Hierdie is ʼn uiters moeilike tyd in landbou met die bedryf wat swaar getref word deur die voortslepende droogte,” sê Alan Winde, Wes-Kaapse minister van ekonomiese geleenthede. “Tot op hede het die Departement van Landbou R67 miljoen in droogtebestryding bestee om landbouers te help om hul besighede te behou.”

“In die wynbedryf, wat nie onaangeraak gebly het deur hierdie droogte nie, kan ʼn laer reënval wel ʼn verbetering in kwaliteit tot gevolg hê. Dít gee ons weer ʼn mededingende voordeel in internasionale markte,” sê Winde.

Suid-Afrika is die negende grootste wyndruifprodusent ter wêreld en dra 4% tot globale produksie by. Die bedryf voer 440 miljoen liter wyn uit en verkoop 400 miljoen liter plaaslik.

-Einde-

Uitgereik deur:            VinPro

Medianavrae:              Wanda Augustyn

VinPro Kommunikasiebestuurder

Tel: 021 276 0463

E-pos: wanda@wineland.co.za

 

Go Back