News

Kachné Ross

’n Omvattende intydse eenstop-hulpbron vir werkgewers en werknemers in die wynbedryf is onlangs van stapel gestuur. Deur Jana Loots

Die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf gee nou nuwe steun aan die ontwikkeling van sy mense deur die aanstelling van ’n leer- en ontwikkelingsbestuurder en die bekendstelling van ’n intydse leerderbestuurstelsel, oftewel LMS.

Die bedryf se strategiese raamwerk, Wise, het in 2015 die ontwikkeling en opleiding van menslike hulpbronne as een van ses prioriteite geïdentifiseer waardeur die bedryf sy winsgewendheid, mededinging en volhoubaarheid wil verhoog.

“Die visie van die Leer- en Ontwikkelingsplan wat hieruit gespruit het, is dat die wynbedryf ’n voorkeurwerkgewer vir nuwe toetreders tot die bedryf is, geskoei is op die vermoëns van sy mense, en in staat is om sy beleggingsopbrengs te optimaliseer,” sê Phil Bowes, bestuurder van transformasie en ontwikkeling by VinPro.

’n Logiese uitvloeisel van die plan is die vestiging van ’n kantoor wat die implementering daarvan kan dryf, asook die ontwikkeling van ’n databasis wat die vordering in die gebied naspeur.

Wynopleiding op jou vingerpunte

Die leerderbestuurstelsel stel die bedryf in staat om alle data rondom opleiding en ontwikkeling in een sentrale plek vas te vang, af te laai en tendense te analiseer.

“Wynprodusente en kelders lei reeds jare lank hul mense op, maar was tot dusver nie in staat om die effek daarvan op die bedryf te meet nie,” sê Kachné Ross, leer- en ontwikkelingsbestuurder by Winetech, wat die projek dryf.

Omdat opleiding tot dusver nie op ’n sentrale plek vasgelê is nie, is die volle omvang daarvan onbekend. Sommige leerders wat opleiding ontvang het, beskik ook nie oor bewyse van hul opleiding, kwalifikasies of diensrekord nie.

Die leerderbestuurstelsel is ontwikkel om hierdie leemtes aan te spreek. Opleidingsinstansies stel hul dienste bekend en laai kwalifikasiebewyse op die stelsel soos leerders opgelei word. Sodra ’n diensverskaffer ’n leerder se besonderhede vir die eerste keer op die stelsel gelaai het, kan hulle inteken om toegang tot hul intydse Curriculum Vitae en kwalifikasiedokumentasie te verkry.

Wynprodusente en kelders kan die stelsel gebruik om opleidingsdiensverskaffers op te spoor en geleenthede vir leer en ontwikkeling in hul besighede te identifiseer, van plaaswerker- tot bestuursvlak. Bedryfsorganisasies kan tendense identifiseer en daardeur beter strategies beplan vir opleiding en ontwikkeling in gebiede waar leemtes bestaan.

Die leerderbestuurstelsel is moontlik gemaak deur die noue samewerking van en befondsing deur die bedryfsorganisasies VinPro, SA Liquor Brand Owners Association (Salba) en Winetech, en word deur laasgenoemde bestuur.

Volgens Kachné sal die LMS ’n wesenlike effek hê op die manier waarop die bedryf opleiding vorentoe benader. “Ons moedig elke rolspeler in die bedryf aan om by die projek in te skakel sodat ons saam aan talentontwikkeling nuwe momentum kan gee,” sê sy.

Besoek die LMS by www.sawineandbrandylms.info.

Meer oor Kachné

Kachné Ross is onlangs as leer- en ontwikkelings­bestuurder by Winetech aangestel om te verseker dat die wyn- en brandewynbedryf se leer- en ontwikkelingsplan reg geïmplementeer word.

Vertel ons jou storie: Ek het in die Boland grootgeword en nog altyd van die wynbedryf gehou. Nadat ek ’n BAgric-graad aan Elsenburg Kollege voltooi het, het ek in 2007 verder gespesialiseer deur ’n BTech-graad in wingerdkunde en landbouvoorligting aan die Kaapse Skiereiland-Universiteit vir Tegnologie (KSUT) te doen. Ek het terselfdertyd by Elsenburg deeltyds en later voltyds klasgegee. Dis hier waar my liefde vir opleiding in die wynbedryf werklik vlam gevat het.

In 2016 het ek ’n MPhil in hoër onderwys aan die Universiteit Stellenbosch behaal, terwyl ek by VinPro as wingerdkundige en tegniese opleier op wingerdwerker-opleiding gefokus het. Soos geleenthede my pad kruis, voel ek al hoe sterker daaroor dat my doel op aarde is om die mense in ons bedryf te help ontwikkel.

In jou nuwe rol sien jy onder andere toe dat die bedryf se Leer- en Ontwikkelingsplan geïmplementeer word. Waarna kan ons in die volgende vyf jaar uitsien? Die leerderbestuurstelsel is beslis ’n hoogtepunt waardeur ons kan tred hou met huidige en toekomstige leer- en ontwikkelingstendense en leemtes kan identifiseer en aanspreek. ’n Opleidingskomitee word gevestig en vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerders aangestel om bystand aan die bedryf te bied. ’n Beleid vir leer en ontwikkeling is in die vooruitsig, asook strukture vir loopbaanontwikkeling wat dit ondersteun. Werkplek-gebaseerde leerprogramme is veral ’n prioriteit.

Wat is van die struikelblokke in die veld? Dis baie belangrik dat die bedryf inkoop in die strategie en aksies, en saamwerk om verhoudings te bou en bestuur.

Wat is jou boodskap aan produsente? Ek sien ’n blink toekoms as almal saamwerk en dieselfde doel nastreef – om die bedryf te ontwikkel deur mense op te lei, waarde tot mense en produkte toe te voeg, en sodoende beleggingsopbrengs optimaal te benut.

En aan werknemers? Bespreek jou ontwikkelingsplan met jou lynbestuurder, neem in ag die opleiding wat jy reeds ontvang het, wat jy graag volgende wil doen en hoe dit in lyn is met die besigheid en bedryf se doelwitte.

Wat wou jy wees toe jy 16 was? Ek wou bitter graag ’n dieetkundige of tandarts word, maar my liefde vir wingerd was groter. Ek moes net eers leer hoe om ’n wingerdstok op te lei voor ek kon leer hoe om ’n mens op te lei.

Soos gepubliseer in die Augustus-uitgawe van WynLand-tydskrif.

Go Back