News

Source: Grape.co.za

Die uitbreiding van sandmynbesighede in die Paardeberg-streek, Swartland, mag groot nadeel vir wyntoerisme en Suid-Afrika se reputasie as produsent van topgehalte wyne inhou.

Die wynbedryforganisasies VinPro en Wines of South Africa het in ʼn gesamentlike verklaring gesê dit is betreurenswaardig dat sandmyne – veral in gevalle waar dit onwettig bedryf word – ʼn toenemende bedreiging in die Paardeberg geword het.

Daar is tans twee wettige sandmynoperasies in die Paardeberg omgewing, twee is pas deur die Swartland Munisipaliteit goedgekeur waarteen appél aangeteken gaan word, terwyl nog een aansoek tans oorweeg word vir goedkeuring.

Prominente wynprodusente in hierdie area het hul misnoeë uitgespreek oor die negatiewe impak wat mynontwikkeling oor die langtermyn op die karakter en gemeenskap van hierdie streek kan hê.

Advokaat Martin Coetzee, wat die Protect the Paardeberg Coalition verteenwoordig, het verduidelik dat sandmynontwikkeling in die Paardeberg tans geïsoleer en beperk is, maar dat die toekenning van nuwe mynpermitte ʼn presedent kan skep wat noemenswaardige gevolge vir die volhoubare voortbestaan van die wyn- en wyntoerismebedrywe kan inhou.

Wynkelders in die Swartland het die afgelope dekade ’n beduidende bydrae gemaak tot die uitbou van Suid-Afrika se beeld – veral ten opsigte van kwaliteitwyn. Wyntoerisme en die groei van Suid-Afrika se verpakte kwaliteitprodukte is beide kerndoelwitte van die Wine Industry Strategic Exercise (Wise), ’n bedryfsplan wat ’n meer winsgewende en volhoubare wynbedryf ten doel het.

“Die besluit om mynpermitte in die Paardeberg-streek uit te reik is ʼn groot slag vir streek se wyngroepering, wat in die afgelope tien jaar hard gewerk het om hulself plaaslik en internasionaal as topgehalte wynprodusente te vestig en ook reeds groot lof vir hul wyne ontvang. Deeglike oorweging moet geskenk word aan die volle omvang van die skade wat hierdie ontwikkelings aan die wyn- en toerismebedrywe kan berokken, voordat gronde verlore gaan en die wynbedryf en breër landbousektor verder benadeel word,” sê Siobhan Thompson, HUB van Wines of South Africa.

“Volhoubare ontwikkeling is ʼn sterk pilaar van die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Wanneer ontwikkeling skade kan berokken aan die omgewing, sal dit sterk teengestaan word. Boonop word onwettige aktiwiteite veroordeel en in gevalle waar daar oortree is, moet die wet sy gang gaan,” sê die besturende direkteur van VinPro, Rico Basson.

Kommentaar oor hierdie aangeleentheid kan aan swartlandmun@swartland.gov.za gerig word.

 MEDIANAVRAE: Lee-Anne Davidson, tel 021 276 0429, e-pos info@vinpro.co.za.

 

Go Back