News

Vinpro, die verteenwoordigende liggaam vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf keur opportunisme en die uitbuiting van individue, plase en gemeenskappe vir politieke gewin in die aanloop tot die 2019 nasionale verkiesing, asook eensydige beriggewing ten sterkste af.

Onlangse uitbeeldings in die media van die Suid-Afrikaanse wynbedryf as ʼn industrie vol ongeregtighede is inderdaad teleurstellend.

“Die opportunisme, uitbuiting en sensasionele weergee van gebeure kan permanente skade aan verhoudings tussen belanghebbendes aanrig, asook die reputasie van die Suid-Afrikaanse wynbedryf tot nadeel van die hele wynwaardeketting strek,” sê Vinpro besturende direkteur, Rico Basson.

Hy vra vir verantwoordelike, akkurate en onpartydige verslaggewing wat alle feite en perspektiewe van die betrokke partye in ag neem. Dít, tesame met die voldoening aan wetgewing in alle prosesse is ononderhandelbaar.

“Ons bedryf het aansienlike ekonomiese en maatskaplike vooruitgang gemaak sedert ons 25 jaar gelede by wêreldmarkte aangesluit het. Die bedryf is verbind tot die bereiking van transformasie- en maatskaplike ontwikkelingsdoelwitte. Daar is nog ‘n lang pad vorentoe, maar dit is ‘n reis wat die bedryf en sy belanghebbendes met albei hande aangegryp het en steeds vorentoe wil neem,” sê Basson.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is verbind daartoe om positiewe sosiale verandering te weeg te bring. Dit sluit in:

  • Konstruktiewe gespreksvoering tussen die regering (plaaslik, provinsiaal en nasionaal), die bedryf, vakbonde en gemeenskappe op verskeie multi-belanghebberforums;
  • Nie-onderhandelbare transformasie- en maatskaplike ontwikkelingsdoelwitte vir die 290 000 mense wat in die SA wynbedryf werksaam is;
  • Ondernemingsontwikkeling van verskeie swart besighede en inisiatiewe rondom skadevermindering en sosiale opheffing;
  • Grondhervorming.

“Ons streef na ʼn winsgewende en volhoubare wynbedryf vir alle Suid-Afrikaners betrokke. Daarom is ons verbind tot deursigtige, konstruktiewe gespreksvoering en samewerking tussen alle vennote in die proses. Ons moedig gespreksvoering oor enige van hierdie onderwerpe aan om eerlike en akkurate verslaggewing oor enige sake rakende die Suid-Afrikaanse wynbedryf te verseker,” sê Basson.

Uitgereik deur: Vinpro
Medianavrae:
Wanda Augustyn
Vinpro Kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0463
E-pos: wanda@wineland.co.za

Go Back