News

Marisah Nieuwoudt, Vinpro-wyntoerismebestuurder by dr Helena von Schlicht, uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit en Rico Basson, Vinpro-bestuurshoof.

Vinpro het vandag die Wine Tourism Toolkit, ʼn eerste allesomvattende hulpbron vir Suid-Afrikaanse wyntoerisme tydens ʼn geselligheid vir wynbedryfrolspelers in die Paarl, bekendgestel. Die Toolkit is namens die wynbedryf ontwikkel om besighede te help om hul voetspoor op dié gebied te vestig en uit te brei.

“Die meeste besighede se wyntoerisme-aanbod fokus op die proelokaal en verwante fasiliteite en dienste. Omdat hierdie deel van die besigheid besoekersgerig is, vorm wynbesighede outomaties deel van die wêreld van gasvryheid en toerisme en is dit hul verantwoordelikheid om ʼn bestemming te skep waarna besoekers herhaaldelik wil terugkeer,” sê Marisah Nieuwoudt, wyntoerismebestuurder by die wynbedryfliggaam Vinpro.

Die webgebaseerde Toolkit voorsien ʼn bloudruk wat besighede in staat stel om hul wyntoerisme-inisiatiewe te beplan en implementeer, asook sewe afdelings wat die klem op verskillende aspekte van wyntoerisme lê, elk met ʼn eie stel hulpbronne, taaklyste, template en gevallestudies. Gebruikers kan stelselmatig deur die Toolkit werk of slegs sekere modules kies afhangend van hul behoeftes.

Wynbesighede kan die hulpbron gebruik om nuwe inkomstestrome te genereer deur onder andere ʼn hele stel wyntoerisme-ervarings te ontwikkel, dienslewering te verbeter, inkomste uit wynverkope te verhoog en hul handelsmerk te versterk deur aan besoekers ʼn goeie ervaring te bied.

Die Toolkit word gratis aan die bedryf beskikbaar gestel danksy befondsing deur die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit (KWDM), asook ʼn verdere bydrae deur Vinpro sodat die hulpbron aan wynverwante besighede van regoor die land beskikbaar kan wees.

Die gratis, webgebaseerde Wine Tourism Toolkit beskik oor agt maklik navigeerbare modules, elk met hul eie navorsing, template, taaklyste en ander hulpbronne.

“Die KWDM erken die strategiese waarde van wynproduksie as deel van die breër streeksekonomie en dra onder andere by tot landbouverwerking, wyntoerisme, gasvryheid, werksgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en vervaardiging,” sê dr Helena von Schlicht, uitvoerende burgemeester van die KWDM. “Samewerking deur strategiese vennootskappe is onontbeerlik vir die volgehoue groei van die bedryf, en die KWDM se verbintenis met Vinpro is daarom ideaal geposisioneer in ons strewe na uitnemendheid wanneer ons ons wyntoerismeproduk bevorder.”

Wyntoerisme is as een van die dryfvere uitgewys wat daartoe sal bydra dat die bedryf teen 2025 sekere groeiteikens bereik, soos bepaal deur die Wine Industry Strategic Exercise (WISE). “Die Toolkit is een van verskeie mylpale op ons reis, waardeur ons ons wêreldgehalte wyntoerismebedryf na ʼn nuwe vlak wil neem deur meer besoekers na bestemmings regoor alle streke te lok, wyntoerisme se bydrae tot BBP te verhoog, nuwe werksgeleenthede te skep en opleidingsgeleenthede vir werknemers in dié sektor te identifiseer,” sê Vinpro-bestuurshoof Rico Basson.

“Ek wil graag alle wynbesighede, konsultante, regeringsinstansies en bedryfsvennote bedank vir die kundigheid en ondervinding wat hulle met ons gedeel het vir gebruik in die Toolkit, en moedig enige besigheid wat beoog om ʼn wyntoerismevoetspoor te vestig of vergroot aan om die hulpbron te gebruik,” sê Marisah.

ʼn Reeks werkswinkels wat die inhoud van die Toolkit sal dek word tans beplan en Vinpro sal insette van die bedryf ontvang oor die spesifieke areas waarop werkswinkels in die toekoms moet fokus. Die dinamiese Toolkit sal tweejaarliks opgedateer word om te verseker dat die inhoud vars en relevant bly.

Die Wine Tourism Toolkit is beskikbaar by www.toolkit.vinpro.co.za of kontak Marisah Nieuwoudt by marisah@vinpro.co.za of 021 276 0429.

Uitgereik deur: Vinpro

Medianavrae: Wanda Augustyn
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

 

Go Back