News

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is trots om deel van Hortfin te wees, die eerste gemengde finansieringskema vir die vrugte- en wynbedryf, gemik op vinniger opname van nuwe toetreders en die ondersteuning van bestaande ondernemings in swart besit.

Die inisiatief, wat gisteraand in die Paarl geloods is, is ’n vennootskap tussen die Suid-Afrikaanse sagtevrugte-, tafeldruif- en wynbedrywe, asook die Jobs Fund en Landbank.

Hortfin wil meer ekonomiese groei, ontwikkeling, werksgeleenthede en welvaartskeppende geleenthede op ’n volhoubare manier skep. Dit is ’n R600-miljoen fonds wat vir die vrugte- en wynbedryfwaardekettings opsy gesit word en geposisioneer is om innoverende en omvattende finansiering- en ondersteuningstelsels te verskaf op ’n manier wat werkskepping, transformasie en volhoubaarheid bevorder.

Dit is die eerste gemengde finansieringskema ooit vir mense/entiteite wat ondernemings in die vrugte- en wynbedryf wil uitbrei of vestig, geteiken op entiteite wat ten minste 51% onder swart besit is.

Gemengde finansiering behels die strategiese gebruik van ontwikkelingsfinansiering vir die mobilisering van bykomende finansiering vir volhoubare ontwikkeling.

“Dit is verfrissend om positiewe stappe in die ondersteuning van swart sagtevrugteboere by Hortgro en handelsmerke in swart besit in die wynbedryf te sien en ervaar. Die SA Wynbedryf Transformasie Eenheid ondersteun die inisiatief, nie net in die Wes-Kaap nie maar in alle provinsies met die geskikte klimaatsomstandighede vir produksie,” sê Joyene Isaacs, hoof van die Wes-Kaapse landboudepartement en voorsitter van die SA Wynbedryf Transformasie Eenheid MSW.

“Dit is nie net baie goed nie, maar put ook uit vorige vennootskappe en besigheidsmodelle om die sektor se ondersteuning van die kommersialisering van swart boere (in vrugte en wingerde) in terme van advies en logistiek te verseker. Die beginsels van gemengde finansiering is in die proses van finansiële ondersteuning ingebou, wat beide nasionale en provinsiale beleid aanspreek en aansluit by die spitsberaad oor werkskepping,” sê sy.

Die SA Wynbedryf Transformasie Eenheid is op die been gebring om aan belanghebbendes gelyke verteenwoordiging in besluite oor die eenheid se besteding in die wyn- en brandewynbedryf te gee. Befondsing kom van statutêre heffings deur Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente en kelders.

“Ons ondersteun Hortfin se versnelling van die transformasieproses. Ons glo die uitsonderlike vennootskap tussen verskeie sleutelbelanghebbendes binne Hortfin sal ’n gedifferensieerde benadering tot landboufinansiering en waardekettings binne die vrugte- en wynsektore verseker,” sê Rico Basson, besturende direkteur van Vinpro, die verteenwoordigende organisasie van ongeveer 2 500 Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente en kelders.

WIE SAL DAARBY BAAT?
Hortfin is hoofsaaklik gemik op agripreneurs uit groepe wat voorheen uitgesluit was, en benadeelde individue, met die volgende vereistes:
Die besigheid moet in staat wees om die lenings terug te betaal;
Instem tot geskikte mentorskap, kapasiteitsbou, implementering van finansiële en administratiewe stelsels en gereelde monitering, evaluering en oudits;
In staat wees om volhoubare poste in die driejaar-implementeringsperiode te skep teen ongeveer R300 000 per pos;
’n 51%-100% swartbeheerde entiteit wees of onderneem om binne drie jaar ten minste 51% in swart besit te wees;
’n Regsentiteit wees in die vorm van ’n maatskappy, trust of vennootskap; en
’n Meerderheidsomset uit die Suid-Afrikaanse sagtevrugtewaardeketting verdien, insluitend kernvrugte,steenvrugte, tafeldruiwe of wyndruiwe.

Hortfin verwag blootstelling van ongeveer 60% uit fondse gemik op primêre landbou en 40% gefokus op groei in die waardeketting.

HOE IS HORTFIN ANDERS?
Tipiese toepassings kan strek van klein ondernemings in swart besit tot groter vennootskappe met kommersiële boere.
Die fonds is gewillig om relatief groter risiko met relatief kleiner sekuriteit te absorbeer – gegewe die kategorie van aansoekers wat geteiken word.
Buigbare strukturering van finansieringsprodukte met ’n optimum ooreenstemming tussen kontantvloei en terugbetalings.
Omvattende nabeleggingsondersteuning en proaktiewe oorsig en ondersteuning op finansierings-, tegniese en bestuursaspekte.
Dit sal samewerking met ander befondsers, kommoditeitsorganisasies en agribesighede aanmoedig om die fonds in staat te stel om te groei en ʼn groter impak te maak. In die proses sal dit swaar op bedryfsorganisasies en plaaslike kennis steun om met die sluit van ooreenkomste, omsigtigheidsprosesse, beleggingsbesluite en nabeleggingsondersteuning te help.

NAVRAE:
Projeknavrae: Mariëtte Kotze, mariette@hortgro.co.za
Media navrae:
Sagtevrugtebedryf: Carmé Naudé, carme@hortgro.co.za
Wynbedryf: Wanda Augustyn, wanda@wineland.co.za
Besoek: www.hortgro.co.za/inclusive-growth/hortfin

Go Back