News

Om druiwe en wyn in wins te omskep is – uitdagende besigheid, maar deur hande te vat en die basiese beginsels in plek te kry, kan die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf sy uitdagings oorkom.

Dít was die boodskap tydens die jaarlikse Nedbank VinPro Inligtingsdag wat op 21 Januarie deur nagenoeg 700 afgevaardigdes in Kaapstad bygewoon is. Die dag is vir die 11de agtereenvolgende jaar deur die verteenwoordigende organisasie vir 3 500 Suid-Afrikaanse wynprodusente en kelders aangebied.

Maak wyn opwindend, toeganklik

Is Suid-Afrikaanse wyne “sexy” genoeg vir oorsese verbruikers? Volgens Jane Robertson, kategorie-ontwikkelingsdirekteur by Accolade Wyne in die VK, kan Handelsmerk SA sy wyne meer aantreklik maak deur sy middelste pryssegment uit te bou, wat verbruikers in veral die VK in staat sal stel om die land se fantastiese wyne te ontdek. “Kry die kleinhandel-hekwagters aan jul kant en gebruik plaaslike variëteite soos Chenin Blanc en Pinotage as die helde wat jul wyne laat uitstaan.”

Robertson het ook die bedryf aangespoor om etiese akkreditasies soos Fairtrade te gebruik om hulself te onderskei, terwyl Unathi Mantshongo, transformasie- en ontwikkelingsbeampte by VinPro, vertel het hoe die VinPro Stigting verskeie bedryfsinisiatiewe, soos etiese handel, ondersteun en befonds om – verskil in wynbedryfgemeenskappe te maak.

Die bedryf kan ook die binnelandse wynmark wesenlik laat groei deur anders met sy eie verbruikers te kommunikeer. Hoewel plaaslike wynverkope oor die afgelope paar jaar heelwat toegeneem het, beskou die meeste Suid-Afrikaners dié drankie as intimiderend, eksklusief en die aantal handelsmerke oorweldigend. “Maak wyn meer eenvoudig en toeganklik en gebruik innoverende verpakking om te verseker dat meer Suid-Afrikaners eerder wyn bo ander drankies verkies,” het Nicky van Hille, direkteur van The Moss Group, gesê.

Daag die status quo uit

Net so belangrik soos – toename in nuwe toetreders en verbruik, is dit ook belangrik om produsente se winsgewendheid te verhoog. Slegs 15% van wyndruifprodusente is tans winsgewend, 55% produseer teen – gelykbreek of lae netto boerdery inkomste en 30% boer teen – verlies. Produsentekelders vind dit ook moeilik om wynpryse te behaal bo dit wat nodig is om gelyk te breek. “Insetkostes styg skerp, en inkomstes hou eenvoudig nie tred nie,” het Christo Conradie, bestuurder van VinPro se wynkelder-afdeling gesê. 

Na een van die warmste, droogste seisoene in jare kan – heelwat kleiner wyndruifoes in 2016 verwag word. Volgens Francois Viljoen, bestuurder van VinPro se wingerdboukundige konsultasiediens, het die bedryf slegs 60% van sy gemiddelde jaarlikse reënval ontvang, waarna – El Niño-effek abnormale hitte van Oktober tot middel Januarie meegebring het. Aan die positiewe kant mag ligter trosse en kleiner korrels tot uitstekende kleur- en geurkonsentrasie aanleiding gee. Viljoen het ook na – VinPro 2030 Wingerd van die Toekoms-projek verwys, wat onder andere nuwe tegnologie en kultivars gaan uittoets om waterbeperkings en aardverwarming aan te spreek.

“Kyk vir – slag met nuwe oë na jou besigheid, identifiseer daardie aspekte wat kan verbeter, daag die status quo uit en hê die waagmoed om dit te verander!” het Conradie beklemtoon. 

Bespoedig beleid

Die Suid-Afrikaanse ekonomie het oor die afgelope vier jaar gestagneer, en word gekenmerk deur infrastruktuur-beperkings, arbeidskwessies, ingeperkte kredietmarkte en – onvoorspelbare beleidsomgewing. “Sekere fundamentele beginsels is nie in plek nie, wat daartoe lei dat Suid-Afrika se ‘ekonomiese dak’ vol gate is as internasionale storms hom tref. Die stadige tempo waarteen wysigings en nuwe beleide geïmplementeer word, skep veral ongemak en belemmer ekonomiese groei,” het Isaac Matshego, ekonoom by Nedbank se groep ekonomiese eenheid gesê.

Dieselfde geld vir grondhervorming en transformasie. Prof David Venter, onafhanklike onderhandelingspesialis, het gesê die afwesigheid van – allesomvattende nasionale beleid en posisionele bedingingsaanslag het tot dusver vordering op dié gebied gepootjie. Hy het – model van beginselvaste onderhandeling voorgestel as – alternatief in grondhervormingsgesprekke om “wen meer” uitkomste vir beide partye te verkry, aangesien hierdie model daarop berus om gemeenskaplike belange te vind en waarde toe te voeg.

Vat – kans, met – plan

“Verandering is universeel en die uitdagings wat die wynbedryf in die gesig staar is nie uitsonderlik nie,” het dr Johan van Zyl, voormalige HUB van Sanlam, gesê. “Wynbesighede moet deurlopend op die uitkyk wees vir maniere om verandering in wins te omskep, dan hul besigheidsplanne opskerp – of nuwe planne optrek – en berekende risiko’s neem.”

Die bedryf kan ook slegs sy markaandeel en waarde laat groei mits alle rolspelers saamwerk. “Daar is steeds te veel wynbesighede wat op eie stoom om dieselfde rakspasie meeding, en nie besef watter mag in samewerking lê om Handelsmerk SA uit te bou nie,” het Rico Basson, VinPro se besturende direkteur, gesê.

Hy het na die Wine Industry Strategic Exercise (Wise) verwys – – kollektiewe proses waardeur die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynindustrie – nuwe strategiese raamwerk opgestel het, met spesifieke teikens tot en met 2025. Van die uitsette behels die verhoging van beide volume van en premie vir Suid-Afrikaanse wyne plaaslik en oorsee, innovasie in navorsing en tegnologie, bespoediging van transformasie en nouer samewerking met die regering, arbeid en burgerlike groepe.

“Die bedryf het nou nuwe bladmusiek; kom ons maak dit deel van ons daaglikse besigheid, direksiestukke en dinkskrums,” het Basson gesê. Hy het Nedbank Besigheidsbanksake vir hul mylpaal 10 jaar betrokkenheid as hoofborg van die dag bedank, asook verskeie ander projekte waardeur die finansiële instansie die wynbedryf ondersteun. Old Mutual en Mutual & Federal was vanjaar vir die eerste keer as medeborge betrokke.

Nedbank is verbind tot vennootskappe in die wynbedryf, en daarom is hierdie 10-jaar borgskap van die Inligtingsdag vir ons ’n groot mylpaal. Ons beskou die wynbedryf, saam met ander landbou- en verwante sektore, as ’n belangrike drywer van ekonomiese groei in Suid-Afrika,” het Sandile Shabalala, bestuurshoof van Nedbank Besigheidsbanksake gesê.

“Nedbank sal voortgaan om met VinPro en ander rolspelers saam te werk om die bedryf te help groei, en daardeur tot die land se BBP by te dra, – entrepreneurskultuur te bevorder en meer belangrik, die nodige werkskepping te laat realiseer.”

Vir meer volledige nuusberigte en aanbiedings, besoek www.vinpro.co.za. Volg VinPro op Facebook en @VinPro-za op Twitter vir video-onderhoude en meer. Vir meer inligting oor Wise, besoek die nuwe SA Wyn en Brandewynportaal aanlyn by www.winesouthafrica.info

NAVRAE: Lee-Anne Davidson by tel 021 276 0460, leeanne@vinpro.co.za.

“,341

Go Back