News

Wyndruifprodusente word gewaarsku teen die koop en aanplant van tweedegraadse wingerdstokke wat nadelige gevolge kan inhou.

“Dit het onder die Wyndruifverbeteringsvereniging (WVV) se aandag gekom dat kwekers hierdie swak gehalte plantmateriaal aan produsente verkoop, waarvan die entlas selfs binne die eerste jaar kan uitsak en tot groot finansiële verlies vir produsente kan lei,” sê Nico Spreeth, voorsitter van die WVV.

Altesaam 9 miljoen, oftewel 96% van die totale wingerdstokke in die bedryf, is vanjaar deur die WVV gesertifiseer, wat aan fitosanitêre en fisiese vereistes van die Plantverbeteringswet en sekere gehaltestandaarde voldoen. “Deelname aan die WVV se Plantsertifiseringskema is vrywillig, maar die feit dat so ʼn groot aantal kwekers hieraan deelneem beklemtoon hul erns om hul produsente te beskerm en die bedryf te versterk deur slegs die beste materiaal beskikbaar te stel,” sê Nico.

Die addisionele 4% stokke in die bedryf is nie gesertifiseer nie, maar die relevante kweker moet by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DLBV) geregistreer wees en die stokke moet aan die minimum fisiese vereistes van die Plantverbeteringswet voldoen. Volgens Nico is die Departement weens kapasiteitsdruk nie in staat om gereelde inspeksies by hierdie kwekerye uit te voer nie, wat die verkoop van tweedegraadse stokke soms onder die radar laat deurglip, veral wanneer daar ʼn tekort aan sekere kultivars is.

Gekontroleerde stokke voldoen aan minimum fisiese vereistes ten opsigte van die wortels, dikte van geënte stok, lengte van die bogroei en stewigheid van die entlas tussen die bo- en onderstok. “Die tweedegraadse stokke voldoen nie aan hierdie vereistes nie en het dikwels ook geen beskrywing of oorsprong nie. Daar is dus geen waarborg dat hierdie stok sal groei of uiteindelik die verwagte druiwe sal dra nie, en produsente sal geen saak by die WVV of DLBV teen die kweker kan maak as dit wel die geval is nie,” sê Nico.

Hy waak teen die aankoop van enige wingerdstokke wat nie deur die WVV gesertifiseer is nie, en moedig produsente aan om kwekers wat hulself wel hiervan skuldig maak by die DLBV se Inspeksiedienste te rapporteer.

Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DLBV)
Inspeksiedienste
Isabel du Toit: 021 809 1649

Wyndruifverbeteringsvereniging (WVV)
Nico Spreeth: 021 276 0469

 

Go Back