News

Vinpro-bestuurshoof Rico Basson het tydens die Vinpro Algemene Jaarvergadering gesê die wynbedryforganisasie spreek korttermyn-uitdagings in die wynbesigheidsomgewing aan, maar implementeer ook proaktief strategieë en strukture om die bedryf in die toekoms te versterk.

“Ons bou die stadion, maak die speelveld gelyk, speel langs jou en help om jou span te versterk,” het Vinpro-bestuurshoof Rico Basson vanoggend tydens Vinpro se 22ste Algemene Jaarvergadering in die Paarl oor die wynbedryforganisasie se rol gesê.

Vinpro spreek nie net uitdagings in die korttermyn aan nie, maar kyk ook deurlopend vorentoe en ontwikkel en implementeer proaktief die strategieë en strukture wat nodig sal wees om die bedryf in die toekoms sterker te maak.

Vinpro en sy bedryfsvennoot Salba (SA Liquor Brand Owners Association) is gereeld in gesprek met die regering rondom komplekse kwessies soos aksyns, grondhervorming en drankwetgewing. Aan die ander kant begin die bedryf nou die vrugte pluk van ʼn wyntoerismestrategie wat in 2017 geloods is, word meer droogtebestande, Mediterreense wyndruifkultivars wat Vinpro-filiaal Vititec so ver terug as tien jaar gelede ingevoer het nou kommersieel aan die wynbedryf beskikbaar gestel, en gaan die Aware.org Vinpro Foundation Wynprojek van krag na krag met agt maatskaplike werkers wat wynbedryfgemeenskappe in sowat 14 streke bedien.

Hierdie, en verskeie ander inisiatiewe word toegelig in die Vinpro Jaarverslag.

Vinpro-voorsitter Anton Smuts het die organisasie as ʼn “onontbeerlike bedryfsvennoot” vir sy lede beskryf en hulle aangemoedig om bande met Vinpro te smee en versterk. “Ons is hier om jou te help om ʼn slimmer, ratser en sterker speler te wees,” sê hy.

Direkteure herverkies

Die volgende Vinpro-streeksdirekteure was volgens die organisasie se drie-jaar rotasiestruktuur herverkiesbaar en is dan ook bevestig as herverkose direkteure tydens die Jaarvergadering:
Anton Smuts – Robertsonstreek en Vinpro-voorsitter
Petrus Bosman – Paarlstreek
Albert Brink – Noordkaapstreek

Sharon February, Mutle Mogase, Phillip Retief (ondervoorsitter) en Rydal Jeftha is dan ook weer vir ʼn volgende eenjaartermyn herverkies as spesialisdirekteure.

Sien die volledige lys direkteure hier.

Vinpro verteenwoordig 2 500 Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente, kelders en wynverwante besighede en voorsien strategiese rigting, dienste en inligting aan die bedryf.

MEDIANAVRAE:
Wanda Augustyn
Vinpro-kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

 

Go Back