News

Die Aware.org Vinpro Stigting Wynprojek maatskaplike werkers, van bo links na regs: Greta (Paarl & Perdeberg), Annanda (Breedekloof), Malinda (Robertson & Ashton), Liana (projekkoordineerder), Karin (Wellington), Devon (Riebeek Kasteel & Malmesbury), Prudence (Overberg & Hermanus) en Eunice nie teenwoordig nie (Stellenbosch & Somerset-Wes).

Wyndruifprodusente en kelders kan nou gratis toegang kry tot maatskaplike dienste op hul plaas, danksy die Aware.org Vinpro Stigting Wynprojek.

Die projek is in 2011 in die Perdeberg-area geloods, en het sedertdien van krag tot krag gegaan. Vandag bestaan die projek uit agt maatskaplike werkers wat in die volgende areas werksaam is: Breedekloof, Riebeek Kasteel, Malmesbury, Stellenbosch, Somerset-Wes, Paarl, Perdeberg, Wellington, Robertson, Ashton, Overberg en Hermanus.

Die benadering is eenvoudig, ʼn Geregistreerde, ervare maatskaplike werker bied hul dienste aan Vinpro-lede (kelders en plase) wat oor ʼn geldige etiese akkreditasiesertifikaat beskik*.

Die dienste sluit in:

  • Monitering van crèche- en nasorgfasiliteite
  • Opleiding van crèche-fasiliteerders
  • Maatskaplike werkers voorsien individuele en groepberading aan kelder- en plaaswerknemers/-inwoners
  • Maatskaplike werkers voorsien inligting en opleidingsessies aan kelder- en plaaswerknemers/-inwoners.

Die hooffokus van die projek en dienste is die misbruik van alkohol en/of ander middels, insluitend oormatige alkoholgebruik, alkoholverslawing en verwante maatskaplike kwessies.

Die maatskaplike dienste word gratis aan plase en kelders gebied wat inskryf om aan die projek deel te neem. Al wat van die produsent of kelder verlang word, is om tyd toe te staan vir hul werknemers om individuele en/of groepberading gedurende werksure (en nie in ruil vir hul etensuur nie) by te woon.

Indien u aan die Aware.org Vinpro Stigting Wynprojek wil deelneem, of meer inligting oor die projek verlang, kontak:
Tel: 021 276 0500
E-pos: info@vinprofoundation.org.za

* Geldige etiese akkreditasiesertifikate sluit in: Wieta (Wine and Agricultural Ethical Trading Association), Siza (Sustainability Initiative of South Africa), Fairtrade, FFL (Fair For Life) en BSCI (Business Social Compliance Initiative).

 

Go Back