News

Die beste wyne begin in die wingerd en by die mense wat dit elke dag versorg. Vinpro se reeks wingerdkursusse help produsente en hul spanne om die beste uit hul wingerd te kry.

 “Goeie praktyke in die wingerd lei tot beter wyne wat teen hoër pryse verkoop kan word en waarby produsente én hul werknemers op die ou einde baat vind,” sê Hanno van Schalkwyk, Vinpro-wingerdkonsultant vir die Paarl- en Swartlandstreke en hoof van Vinpro se opleidingskursusse.

Vinpro het in 2012 vir die eerste keer ’n reeks snoeikursusse vir wingerdwerkers aangebied, waarna modules oor wingerdvestiging, besproeiing, identifisering van siektes en plae, stokontwikkeling en lowerbestuur na gelang van behoefte bygevoeg is. Die kursusse word nou deur die Vinpro Stigting moontlik gemaak.

Elke module word as ’n aparte sessie hanteer en drie opleidingsopsies is beskikbaar, waarvan die gewildste ’n eendagkursus is. “Ons opleiers skop die dag met ’n aanbieding en video af, wat hulle in hul gedrukte notas kan volg. Ná middagete gaan ons uit na die wingerd en oefen deur middel van praktiese demonstrasie,” sê Hanno.

’n Halfdagkursus vir wingerdspanne en ’n voldagkursus vir plaasbestuurders of wingerdboukundiges is ook beskikbaar.

Die opleiding strek van Mei tot Oktober en help wingerdspanne verstaan hoe dit wat hulle vandag doen eindelik ’n effek het op die oes en wyn op die rak.

Verskil in die wingerd

Michael Klue van Klue Wines naby Robertson kan getuig van die waarde van Vinpro se kursusse. Hulle het die snoeikursus die afgelope twee jaar as ’n proeflopie aangepak en kon ’n merkwaardige verskil in die wingerd waarneem.

“Dit werk!” sê Michael. “Baie van die ou hande op die plaas was behep met konvensionele snoeimetodes. Daar is geglo meer tappies is gelykstaande aan meer druiwe. Maar sedert die opleiding volg ons ’n minder-is-meer-beginsel en kan ons ná twee jaar se proewe sien hoe dié benadering ’n verskil maak aan die produksie en groei van ouer blokke. Ons is reg om vanjaar nog meer op spesifieke blokke te fokus wat aandag kort.”

Hy het aanvanklik self ’n snoeikursus by die Graham Beck-vaardigheidsentrum bygewoon om meer daaroor uit te vind. “Ek kon sien ons werknemers sou baie waarde daaruit kry, maar des te meer as ons die opleiding op ons eie plaas kon laat doen.”

Buiten geskeduleerde opleiding kan produsente met die opleidingskantoor reël dat opleiding op die plaas self aangebied word vir ten minste 15 werkers.

Michael het vooraf met die opleier gesels oor die onderskeie blokke waarop hy wou fokus – van premie- tot produksiegedrewe blokke. So kon die snoeispan die doelwit van elke blok leer verstaan en self uitwerk watter tipe snoeiaksie die beste by ’n bepaalde scenario pas.

Verskil in die mense

“Buiten die feit dat hul praktiese kennis opgeskerp word, kan ek sien hoe ons mense meer in hul werk insit omdat ons wys ons vertrou hulle en wil hulle bemag om hul beste te gee,” sê Johan van Rensburg, eienaar van La Provence naby Franschhoek. “En hul geesdrif oor die nuwe vaardighede is aansteeklik – amper soos suurdeeg wat deur die span rys.”

Bosman Adama se werknemers woon ook reeds vir meer as drie jaar die Vinpro-opleidingskursusse by. “Snoei is een van die belangrikste aksies gedurende die seisoen, want dis waar die gehalte van die komende oes bepaal word,” sê Dan Swart, wingerdboukundige by Bosman Adama naby Wellington. “Al is 60% van ons snoeispan jaar na jaar dieselfde, stuur ons almal elke jaar vir die snoeikursus om hul kennis te verfris. Dis lekker om te sien hoe dié wat dit voorheen bygewoon het die nuwelinge reghelp.”

Volgens Michael speel die opleiers self ’n belangrike rol in die sukses van die kursus. “Die aanbieders kén hul veld, maar gebruik humor en vergelykings waarmee hul studente kan assosieer om belangrike beginsels oor te dra,” sê hy.

Rico Basson, besturende direkteur van Vinpro, sê die groei en ontwikkeling van mense in die Suid-Afrikaanse wynbedryf is een van die organisasie se vier fokusgebiede en vorm ’n belangrike deel van die bedryf se strategiese Wise-raamwerk. Buiten die kursusse wat Vinpro aanbied, is ’n leer- en ontwikkelingsentrum verlede jaar by Winetech staangemaak om dit groter momentum te gee. “Klop hier aan vir die beste opleiding vir jou mense in die wingerd of kelder,” sê Rico. “Dis nie net ’n goedvoelding nie; dit maak besigheidsin.”

 Drie opsies

Opsie 1 is ’n halfdagkursus vir plaaswerkers wat ideaal is om hul vaardighede in die veld op te skerp. Die modules wat op hierdie vlak aangebied word, is wingerdvestiging, snoei, stokontwikkeling en lowerbestuur. Dit behels hoofsaaklik praktiese demon­strasies en kos R160 per persoon.

Hierdie modules, saam met besproeiing en die identifisering van siektes en plae, word ook in Opsie 2 aangebied. Dit is ’n eendagkursus gerig op plaasvoormanne en -werkers. Die teorie word in groepverband aangebied deur middel van notas en video’s, en gevolg deur praktiese demonstrasies in die wingerd. Dit kos R275 per persoon.

Opsie 3 is ’n kursus in besproeiingsbestuur wat in 2016 geloods is. Die voldag­kursus bied produsente, wingerdboukundiges en plaasbestuurders meer dieptekennis. Na gelang van behoefte word algemene bestuur, bemesting en grondklassifikasie ook op hierdie vlak aangebied. Die koste is op aanvraag beskikbaar.

Vir meer inligting gaan na vinpro.co.za of bel 021 276 0429.

Al is 60% van ons snoeispan jaar na jaar dieselfde, stuur ons almal elke jaar vir die snoeikursus om hul kennis te verfris.

Go Back