News

Membership now open to estates and affiliates

VinPro has expanded its membership from primary wine grape producers and producer cellars to two new categories, namely private cellars and wine estates, and affiliate members.“We are committed to facilitating a sustainable environment for the entire South...
New directors for VinPro

New directors for VinPro

The owner/director of Welverdiend farm in Slanghoek, Sakkie du Toit, was recently elected as regional director for the Breedekloof Region, with the resignation of the previous director, Pieter Hugo. Van Loveren’s chief executive officer, Phillip Retief, was elected as...

Nuwe direkteure vir VinPro

Die eienaar/direkteur van Welverdiend plaas in Slanghoek, Sakkie du Toit, is onlangs verkies as streeksdirekteur vir die Breedekloof area met die uittrede van die vorige direkteur, Pieter Hugo. Hoof uitvoerende beampte vir Van Loveren Wyne, Phillip Retief, is verkies...
VINPRO ALGEMENE JAARVERGADERING

VINPRO ALGEMENE JAARVERGADERING

Kennisgewing van VinPro se 17de jaarlikse Algemene Vergadering wat gehou word op Dinsdag, 28 Oktober 2014, is reeds op 29 September 2014 aan alle lede gepos. As gevolg van die nasionale poskantoor staking is ons egter onseker of die kennisgewings wel afgelewer gaan...
VINPRO ANNUAL GENERAL MEETING

VINPRO ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of VinPro’s 17th Annual General Meeting to be held on Tuesday, 28 October 2014, was sent to all members on 29 September 2014. However, due to the national post office strike we are unsure if the notices will be delivered.   Download Notice of the meeting...