News

New directors for VinPro

New directors for VinPro

The owner/director of Welverdiend farm in Slanghoek, Sakkie du Toit, was recently elected as regional director for the Breedekloof Region, with the resignation of the previous director, Pieter Hugo. Van Loveren’s chief executive officer, Phillip Retief, was elected as...

Nuwe direkteure vir VinPro

Die eienaar/direkteur van Welverdiend plaas in Slanghoek, Sakkie du Toit, is onlangs verkies as streeksdirekteur vir die Breedekloof area met die uittrede van die vorige direkteur, Pieter Hugo. Hoof uitvoerende beampte vir Van Loveren Wyne, Phillip Retief, is verkies...
VINPRO ANNUAL GENERAL MEETING

VINPRO ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of VinPro’s 17th Annual General Meeting to be held on Tuesday, 28 October 2014, was sent to all members on 29 September 2014. However, due to the national post office strike we are unsure if the notices will be delivered.   Download Notice of the meeting...
VINPRO ALGEMENE JAARVERGADERING

VINPRO ALGEMENE JAARVERGADERING

Kennisgewing van VinPro se 17de jaarlikse Algemene Vergadering wat gehou word op Dinsdag, 28 Oktober 2014, is reeds op 29 September 2014 aan alle lede gepos. As gevolg van die nasionale poskantoor staking is ons egter onseker of die kennisgewings wel afgelewer gaan...
Wine harvest promising despite challenging season

Wine harvest promising despite challenging season

SOUTH AFRICAN WINE HARVEST REPORT 2014 Despite a challenging season characterised by high, and in some instances untimely rainfall, the South African wine industry expects an average sized, good quality wine grape harvest, with exceptional harvests in especially the...

Wyndruifoes belowend ondanks uitdagende seisoen

SUID-AFRIKAANSE WYN: OESVERSLAG 2014Ondanks – uitdagende seisoen gekenmerk deur hoë, en soms ontydige reënval, verwag die Suid-Afrikaanse wynbedryf – gemiddelde grootte wyndruifoes van goeie gehalte, met uitskieter-oeste in veral die kusstreke....