News

Hanno van Schalkwyk, VinPro Wingerdkonsultant

Medewerkers: Francois Viljoen, Johannes Mellet en Conrad Schutte (VinPro), dr. Philip Myburgh (LNR-Nietvoorbij) en dr. Albert Strever (US).

Die droë toestande wat reeds sedert Augustus 2014 voortduur, het veroorsaak dat die groot opgaardamme, sowel as plaasdamme, se vlakke reeds teen einde September baie laag was. Daar is ook gesien dat grondprofiele in areas in die Kusstreek wat tydens bot gewoonlik op veldkapasiteit is, droër as gewoonlik is. Klimaatsgewys kan daar nog baie gebeur tydens die seisoen om die situasie te verander, maar baie produsente begin reeds planne beraam om met beperkte waterhulpbronne oor die weg te probeer kom.

 

Waterbestuur en besproeiing skedulering is uiteraard baie area/streek spesifiek en gaan ook hand-aan-hand met die wyndoelwit en produksievlakke wat behaal moet word. Die volgende beginsels kan egter van belang wees om ’n strategie te ontwikkel waar water voorrade (in damme of die grond) baie beperk is:

 • Dit is reeds deeglik bewys dat vir ’n sekere situasie, ’n toename in watervoorsiening, – toename in produksie sal veroorsaak. Die verband is egter nie reglynig nie, en produksie sal afplat en selfs afneem by oormatige voorsiening. In die geval van hoë frekwensie besproeiing (14 dae intervalle of korter), sal – klein afname in watervoorsiening, nie tot groot produksieverliese lei nie.
 • Onder plaaslike omstandighede is gevind dat wynkwaliteit en waterverbruik effektiwiteit (kg druiwe per kubieke meter water geproduseer) verbeter het wanneer daar by groter grondwater onttrekkingspeile (oftewel droër grond) besproei is. Kort, gereelde besproeiings moet dus vermy word as die grond medium tot hoë waterhouvermoë het.
 • Waterspanning tydens blom en set kan nadelig vir produksie wees, maar die wingerdstok kan tot – redelike groot mate matige watertekorte tydens ander stadiums van die seisoen hanteer. Matige waterspanning in die periode na set tot deurslaan is veral voordelig om oormatige groei te beperk.
 • – Groot loweroppervlak lei ook tot hoër waterverbruik. Onnodige lote kan ook verwyder word deur te suier om vraagpunte te verminder. So ook kan tydige tip- en topaksies gedoen word om oormatig groot lowers te voorkom.
 • Die waarde van – goeie deklaag moet nie onderskat word nie aangesien dit oppervlakafloop en verdampingverliese beperk. Verdampingverliese is ook groter as klein besproeiings oor kort intervalle gegee word. Water verdamp ook meer indien daar direk op warm plastiek-stroke gedrup word.
 • Dit is vanselfsprekend om van wingerd se kompetisie vir water ontslae te raak. In droë jare is dit raadsaam om onkruide en dekgewasse vroeër dood te spuit en skoon te hou. Voloppervlak chemiese onkruidbeheer is wenslik bo meganiese beheer. Laasgenoemde vernietig wortels naby die oppervlak en gevolglik kan ligte reën nie benut word nie.
 • Volg normale kalium en fosfaat bemesting, maar vermy oorbemesting met stikstof om onnodige geil groeikrag te voorkom.
 • Die grootte van die drag kan na deurslaan – rol begin speel. – Groot drag kan rypwording vertraag of druiwe kan glad nie die verlangde rypheidsgraad bereik nie. Oesvermindering moet dus reeds voor deurslaan gedoen word.
 • Besproei snags in plaas van bedags om verdampingverliese te verminder.
 • Sorg dat besproeiingstelsel effektief werk. Let veral op filters, stukkende spuite, posisie van die spuite, asook onkruide en lae lote wat die benattingspatroon by mikrospuite kan versteur. Maak seker dat die stelsel teen die ontwerpdruk funksioneer.
 • Maak seker waar die wingerdwortels gekonsentreer is en dat hierdie sone met elke besproeiing benat word.
 • Die belangrikste beginsel bly egter om die grond- en plantwaterstatus te meet. Die gekose besproeiing strategie kan slegs met voldoende, betroubare inligting suksesvol geïmplementeer of aangepas word.
 • Onthou ook dat effektiewe, diep grondvoorbereiding en – goed gevestigde en verspreide wortelstelsel die bufferkapasiteit van die wingerdstok vergroot en is van onskatbare waarde in droë jare. Die worteldiepte en -verspreiding moet bekend wees, aangesien oorbesproeiing tot verby die wortelsone tot verliese sal lei.

In die geval van uiters beperkte watervoorraad, en indien die voorafgaande abnormaal droog was, kan besproeiings soos volg toegedien word:

 • Indien genoeg water vir slegs een besproeiing beskikbaar is, moet dit voor blom toegedien word.
 • Indien daar genoeg water vir twee besproeiings is, moet dit voor blom en by deurslaan toegedien word.
 • Indien genoeg water vir drie besproeiings beskikbaar is, moet dit voor bot, voor blom en by deurslaan toegedien word.

Vir meer advies hieroor en enige ander wingerdboukundige kwessies, kontak gerus die VinPro-konsultant in u streek:

Bestuurder: Francois Viljoen

viljoenf@vinpro.co.za

0833097627

Stellenbosch Streek: Conrad Schutte

conrad@vinpro.co.za

0828040422

Paarl/Swartland Streek: Hanno Van Schalkwyk

hanno@vinpro.co.za

0834555192

Olifantsrivier Streek: Gert Engelbrecht

gerte@vinpro.co.za

0721524028

Klein Karoo Streek: Johannes Mellet

melletj@vinpro.co.za

0829229547

Robertson Streek: Hennie Visser

henniev@vinpro.co.za

0834555193

Breedekloof Streek: Leon Dippenaar

leon@vinpro.co.za

0834555194

Worcester Streek: Pierre Snyman

pierre@vinpro.co.za

0834555191

,305

Go Back