News

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf beskou transformasie en die ontwikkeling van mense as sleutelvereistes ten einde ’n sterk, volhoubare toekoms te verseker en het riglyne in plek om die uitkomste hiervan te meet.

Bedryfsinstansies het die afgelope dekade strategieë, strukture en befondsing gevestig en geïmplementeer om ondernemingsontwikkeling, doeltreffende leermetodes en sosiale beleggingsinisiatiewe te fasiliteer – met positiewe resultate.

“Die uitdagings wat voorlê vereis ’n nuwe denkpatroon. Hulpbronne moet dus op ’n meer toepaslike manier benut word as wat dit in die verlede gedoen is,” sê Phil Bowes van die Suid-Afrikaanse Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid en transformasie- en ontwikkelingsbestuurder by Vinpro.

’n Wine Industry Value Chain Round Table (WIVCRT) is in 2016 gestig ten einde samewerking tussen die bedryf, regering en burgerlike gemeenskap te versterk as ’n uitvloeisel van die bedryf se strategiese raamwerk, genaamd WISE (Wine Industry Strategic Exercise).

“Dit blyk dat byna vyf werksgeleenthede geskep word uit elke R1 miljoen wat in die Suid-Afrikaanse wynbedryf belê word. Dit is die bedryf se gesamentlike verantwoordelikheid, tesame met die regering en burgerlike samelewing, om transformasie en talentontwikkeling op elke vlak aan te dryf,” sê Bowes.

Phil Bowes van die Suid-Afrikaanse Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid sê dat die privaat sektor in 2016/17 R125 miljoen aan sosio-ekonomiese beleggingsprojekte spandeer het.

Die bedryf het onlangs in vennootskap met die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) sy prosesse hersien rondom die voldoening aan ʼn statutêre vereiste dat 20% van die totale heffings aan transformasie toegedeel word. Die hersienings plaas befondsing en programme onder die bestuur van die Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid. Heffings van R72 miljoen is oor die afgelope vier jaar in transformasieprogramme ondersoek, met eweredige fokus op ondernemings-, vaardigheids- en sosio-ekonomiese ontwikkeling.

Wynbesighede het R125 miljoen op 172 sosio-ekonomiese beleggingsprojekte in 2016/2017 spandeer. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het nasionale regeringsbefondsing van R12 miljoen in 2017 vir ondernemingsontwikkeling op plase in swart eienaars se besit toegestaan, te danke aan sterk samewerking met die bedryf.

Vinpro het in 2009 ’n transformasie-afdeling gestig wat advies en ondersteuning aan wynbesighede bied, insluitend 50 wynhandelsmerke in swart besit en 50 swart-ekonomiese bemagtigingsinisiatiewe, terwyl hulle hierdie besighede en swart gegradueerdes bystaan om besigheidsgeleenthede in die wynbedryf te ontgin.

Die Vereniging vir Verantwoordelike Alkoholverbruik en Opvoeding (Aware), voorheen bekend as ARA, is in 2017 bekendgestel om bewustheid oor verantwoordelike alkoholverbruik te bevorder en om sosio-ekonomiese ontwikkeling in plattelandse gemeenskappe te ondersteun. Dit is ’n gesamentlike inisiatief tussen alkoholmaatskappye wat tot Aware se jaarlikse begroting van R150 miljoen bydra.

Een van die Aware-inisiatiewe wat vaart gekry het, behels die indiensname van vier voltydse maatskaplike werkers in geteikende wynbedryfgemeenskappe. ’n Totaal van 1 809 plaasinwoners het berading ontvang in die jaar geëindig Junie 2017, waarvan 1 356 kinders by kinderontwikkelings- en nasorgfasiliteite gemonitor is en 47 bewaarskool- en nasorgwerkers opgelei is.

Wyndruifproduksievolumes wat aan oudits van etiese werksomstandighede op plase en wynkelders onderworpe was, het van 20% in 2015 na 66% in 2017 gegroei in terme van totale bedryfsproduksie, volgens die Etiese Handelsvereniging vir die Wyn- en Landboubedryf (WIETA). Dit beteken dat meer as 39 917 plaaswerkers en 1 400 wyndruifprodusente tans help om meer as 900 000 ton wyndruiwe te produseer onder toestande wat deursigtig en onderworpe aan onafhanklike etiese oudits is.

Suid-Afrika is hierby ook die grootste verskaffer van Fairtrade-geakkrediteerde wyne in die wêreld.

“Die ontwikkeling en behoud van talent in die wynbedryf bly steeds ’n prioriteit vir die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf. Ons werk aktief saam met ander belanghebbendes om dit te versnel deur verskeie inisiatiewe soos die bedryf se aanlyn-leerdersbestuurstelsel (LMS),” sê Bowes.

Vinpro se eie jaarlikse wingerdopleidingsreeks het 738 werknemers op plaasvlak opgelei en Winetech-studiegroepe het meer as 400 kelderassistente met kennis toegerus in 2017. Beide inisiatiewe is deur die Vinpro-stigting geïmplementeer, wat hul vyfde jaar as niewinsgewende organisasie vier en gestig is met die doel om opleidingsaangeleenthede en sosio-ekonomiese ontwikkeling in die wynbedryf aan te spreek.

Medianavrae: Phil Bowes
Tel: 021 276 0429
E-pos: phil@vinpro.co.za

SIEN ‘N OORSIG VAN BELEGGING IN TRANSFORMASIE ONDER, OF LAAI DIT AF

Go Back