News

Gerdie Hugo van Eureka-boerdery in die Scherpenheuwel-streek wys watter skade swartryp aan ‘n blok Colombar-wingerd aangerig het. Foto: Pierre Snyman

Wingerdprodusente in die Breedekloof-, Robertson- en Worcester-streke het vanjaar wéér skade gely met wit- en swartryp vroeg Oktober. Dít, tesame met die droogte gaan druk op die 2018-oes plaas.

Ryp is ʼn groot bedreiging vir wingerd op hierdie gegewe tydstip in die groeisiklus van die wingerd aangesien blomtrosse klein en uiters kwesbaar is. In die Worcester-streek is die grootste skade aangerig aangesien blomtrossies heeltemal doodgeryp het op sommige plase met spesifieke verwysing na Aan de Doorns en die Scherpenheuwel-gebied asook Stettyn- en De Wet kelders.

“Skade in veral die laerliggende gebiede is waargeneem met duidelike sloepe waarlangs die koue beweeg het,” sê Pierre Snyman, VinPro-wingerdboukonsultant in dié streek. Lanings en walle het die koue opgedam en groot skade berokken wat ʼn effek op die 2018-oes mag hê en verliese mag beteken vir beide die produsent en kelder in terme van wynkontrakte.”

“Wingerdlote is in die meeste gevalle tot naby die kordon doodgeryp; die oes is dus heeltemal verlore op meeste van die stokke. Die uitdaging nou is om die wingerde noukeurig te bestuur sodat daar goed rypgemaakte lote in die winter van 2018 is vir snoeidoeleindes.”

Volgens Pierre verwag hulle verliese van 10 000-15 000 ton.

In die Robertson-streek is ook wydverspreide skade aangemeld, vanaf Eilandia tot Bonnievale en weer eens hoofsaaklik in die laerliggende gebiede. Hier het egter swartryp voorgekom, wat verliese van tussen 10 000 en 15 000 ton tot gevolg gaan hê.

“Wingerdboere is tans hard besig om praktyke in plek te kry om ʼn gedeelte van die oes te probeer terugkry én goeie hout te verseker om terug te snoei in die 2018-winter,” sê Hennie Visser, VinPro-wingerdkonsultant in dié streek.

In die Breedekloof is heelwat minder skade aangerig, maar tradisionele rypgevoelige areas is wel deur witryp getref. Daar is egter nie algehele verliese aan produksie nie en die oorgrote meerderheid van wingerdstokke behoort ten volle te herstel.

“In die meeste gevalle word ʼn oesverlies 20% in die aangetaste areas gerapporteer met geskatte verlies van 10 000 ton,” sê Leon Dippenaar, VinPro-wingerdboukonsultant in dié streek. “Die totale verlies aan oesmassa is egter nog onbekend.”

Vroeër vanjaar was daar ook ryskapde in die Oranjerivier-streek met verliese tot ʼn geskatte 10 000 ton.

Hoewel die ryptoestande voorspel is en produsente proaktief opgetree het deur middel van pulsbesproeiing en spuitkarre wat water in elke vierde wingerdry gespuit het, was die koue toestande net te veel.

“Ons kan nie die weer beheer nie, maar die Suid-Afrikaanse wynbedryf het ʼn netwerk van weerstasies in die afgelope paar jaar gevestig wat ons in staat stel om uitdagings proaktief aan te pak,” sê Francois Viljoen, bestuurder VinPro Konsultasiediens. “Ons is ook voortdurend besig om van ander bedrywe en lande te leer oor nuwe tegnologie en praktyke om hierdie ryptoestande die hoof te bied.”

 Uitgereik deur                         VinPro

Medianavrae                           Wanda Augustyn

                                                VinPro Kommunikasiebestuurder

                                                Tel: 021 276 0463

                                                E-pos: wanda@wineland.co.za

Go Back